5 Adımda Müşterinizi Marka Savunucusu Yapın!

Müşteriniz hikaye anlatıcınız ve marka savunucunuz olabilir mi? İnsan odaklı pazarlama ile evet.

Son yıllarda hep aynı şeyi söylüyoruz aslında. Odağa insanı alın, stratejileri hedef kitle özelinde yapın, dinleyin, analiz edin ve öyle üretin diye.

Çünkü biliyoruz her müşteri bizim birer marka savunucumuz.

Markanızla etkileşimleri olumlu ya da olumsuz olsun, insanlar hikayelerini arkadaşlarına, ailelerine ve takipçilerine anlatıyor. Çok sevdiğinde bazen bir yorumun altında sizi sizden önce savunuyor ve siz marka savunucularınızı yaratmış oluyorsunuz.

Aslında siz doğal akışta bir influencer marketing çalışması gibi etki görmüş oluyorsunuz hatta daha etkilisi. Çünkü deneyimler gerçek, bağlılık oluşmuş ve bu herhangi bir bütçeye bağlı değil.

O yüzden markalara ilk söylediğimiz şey kendilerine ait kalıcı topluluk yaratmaları yönünde.

Peki nasıl olacak? 5 adımda bakalım mı?

1) Müşteriniz odağınız olsun.

Müşterilerilerinizi pazarlama ve satış stratejinizin merkezine yerleştirin ve ekibinizin temel bir işlevi haline getirin.

2) Müşteri deneyimini izleyin ve iyileştirin.

Eskiden hem projemizle neyi hedefliyoruz diye düşünürdük şimdi ise soru şu olmalı; hedef müşterilerimizin beklentileri neler. Bu beklentileri ne kadar karşılıyorsunuz ve karşılayamadığınız noktada neler eksik? Eksikleri tespit ettiğinizde ve o alanlara dokunup iyileştirdiğinizde karşı tarafta etki uyandırmaya başlıyorsunuz ve müşterileriniz değerli hissetmeye başlıyor.

İçeriğiniz belirli bir kitlenin ihtiyaçlarına dayandığında, onları en çok ilgilendiren şeylerle doğrudan ilgilendiğinde ve halihazırda saygı duydukları ve hayran oldukları insanları öne çıkardığında, kitlenizi harekete geçirme olasılığı çok daha yüksek oluyor.

3) Özelleştirilmiş içerikler üretin ve kime hitap ettiğinizi bilin.

İnsan odaklı yönetimde, odağa hedef kullanıcı konumlandırılır ve bu konumlandırma özelinde içerikler oluşturulur.

İnsan odaklı yönetim; yöneticilere, ulaşmak istedikleri hedef kullanıcıları; derinden anlama, deneyimlerini özümseme ve beklentilerini tespit etmek adına yenilikçi çözümler oluşturma şansı sunar ve kitle için en etkili içeriğin oluşmasını sağlar.

4) Müşterinizin hikayesini anlatmasına yardımcı olun.

Müşterinizin sesine kulak verin ve paralel içerik üretin. Müşteriniz ürettiği içerikler ile odaklandığı noktalar hakkında size ipucu verecek. Sizde üreteceğiniz yeni içerikler ile bu odağı derinleştirebilir ve kendisini desteklediğinizi hissettirebilirsiniz.

Unutmayın; insanlar ne kadar çok etkileşim alırlarsa yeni hikayeler anlatmaya o kadar meraklı olurlar. O yüzden etkileşime geçin ve yeni hikayelere yol açın.

5) Canlı yayıları aktif edin.

Canlı video akışı, içeriğinizin hedef kitlenizle bağlantı kurmasını sağlamanın en yeni yoludur. Canlı yayın, hem markanızın hikayesini anlatmak hem de deneyimlerini aktaracak müşterileri öne çıkarmak için etkileşimi ve katılımı teşvik eder.

Şöyle toparlayalım mı; artık bizim içeriğimiz kral değil; müşterilerimizin içerikleri kral!

Harekete geçin ve kral içeriklere giden yolu açın.

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store