“Linkedin bir flört sitesi değildir, ancak bazı üyeler uygunsuz bir şekilde diğer üyelerle flört etmeye çalışırlar.”

Ne güzel de şöylemiş Linkedin. Hatta bunu söylerken taciz başlığı altında söylemiş :)

Hazır konuya başlarken flört etmek isteyenler için de en çok sevilen yazımı şöyle bırakmak isterim; Linkedln’den olmaz o işler: Tinder Algoritması ile Flörtünüzü Bulun! :)

Flört için doğru yönlendirmeyi yaptıysak haydi gelin biraz da Linkedin’in tacize karşı kullandığı teknolojiyi konuşalım.

LinkedIn kendini; üyelerin bilgi sahibi olmaya, anlamlı ilişkiler kurmaya ve iş bulmaya geldiği aktif bir profesyonel topluluk olarak tanımlıyor. Üyelerin bu topluluğa güvenle katılabilmeleri için kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini de vurguluyor…

Gamze Nurluoğlu

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store