Kişiler İçin Etkili Linkedin ve Medium Kullanımı/13 Mayıs-Renaissance Hotel İzmir

 1. Bu eğitimde neler öğreneceğiz?
 • Faturanızı adınıza ve şirketinize kesebiliyorum. Şirket adına kesilmesini istiyorsanız ayrıca şirket bilgilerinizi belirtmenizi de isteyeceğim.
 • Linkedin Algoritması Nasıl Çalışır?
 • Linkedin’de İçerik İnceleme Süreci Nasıl İşler?
 • Linkedin Hangi Kullanıcıları Öne Taşır?
 • Linkedin’de Spam İçerikler Erişim Gücünü Nasıl Etkiler?
 • Kişisel Profillerde İçerik Stratejisi Nasıl Belirlenir?
 • Linkedin İçerik Oluşturucu Modu Nasıl Kullanılır?
 • Linkedin’e Özel İçerikler Nasıl Oluşturulur?
 • Linkedin Video Özellikleri Nelerdir?
 • Linkedin Bülten Nedir?
 • Linkedin’de Doğru Etiket Kullanımı Nasıl Yapılır?
 • Bağlantı Sayısı Linkedin Alaka Düzeyinde Etkili midir?
 • Linkedin İçerikleri Kişilerin Alaka Düzeyini Nasıl Etkiler?
 • Bağlantılar ile Etkileşimde Olmak Neden Önemlidir?
 • Linkedin’de Kişisel Markalama Nasıl Oluşturulur?
 • Linkedin Kişi Profillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
 • Profil Optimizasyonu Nasıl Yapılır?
 • Arama Sonuçlarında Profil Görünürlüğü Nasıl Arttırılır?
 • Linkedin’den İş Arama ve Başvuru Süreci Nasıl Yönetilmektedir?
 • Linkedin Bağlantılardan İş Referansları Nasıl İstenir ve Sürece Katkısı Nedir?
 • Linkedin’de Şirket Markası Konumlandırma
 • Linkedin Şirket Sayfasının Düzenlenmesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Linkedin Şirket Sayfalarının Organik Olarak Büyümesi
 • Şirket Sayfalarında İçerik Stratejisi Oluşturulması
 • Linkedin İçin Düşünce Liderliği Kavramı
 • Reklam Modelleri ve Kampanya Yönetimi
 • Linkedin’de Raporlama ve Analiz Nasıl Yapılır?
 • Linkedin’in Pazarlama İçin Önemi Nedir?
 • Linkedin’de B2B Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
 • Linkedin’de B2C Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
 • Medium’da İçerik Stratejisi Önemli mi?
 • Medium’da Algoritma Dostu İçerik Oluşturma
 • Medium’da Kişisel Markalama Nasıl Oluşturulur?
 • Medium Profil Düzenlemesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
 • Profil Optimizasyonu Nasıl Yapılır?
 • Arama Sonuçlarında Profil Görünürlüğü Nasıl Arttırılır?
 • Medium’da Dünya Çapında Popüler Yazar Nasıl Olunur?
 • Partner Programı Nedir?
 • Medium’dan Nasıl Para Kazanılır?

--

--

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gamze Nurluoğlu

Gamze Nurluoğlu

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu