Linkedin Audio Rooms ile Tanışın!

Linkedin’e ses odaları geliyor!

Clubhouse sonrası Linkedin’den sesli iletişimi destekleyen atak geldi: Audio Rooms ile tanışmaya hazır olun.

Clubhouse’un hayatımıza girmesi ile tüm platformlarda sesli iletişim çalışmaları başlamıştı. Linkedin’de bu alanda ben de varım dedi ve çalışmaları başlattı hatta ilk görseller gelmeye başladı bile.

Böylelikle Linkedin’deki dijital kimliğiniz artık sesinizi de içeriyor olacak. Çünkü bu özellik ancak mevcut profillere bağlı olarak kullanılıyor olacak.

Linkedin’deki video paylaşımlarına, hikayelere ve gönderilere yansıyan yaklaşık % 50 büyüme görüldüğü belirtilirken bu büyüme ile üyelere toplulukları ile bağ kurmada yeni yollar sağlanmaya çalışılıyor. Özellikle etkinlikler ve gruplarda bu ses özelliğinin nasıl getirilebileceği üzerinde çalışıyor ki gruplar daha da aktif etmek için çok iyi bir adım.

Paylaşılan ilk görsellere baktığımızda direkt Clubhouse’u andırıyor aslında. Yine yukarıda bir konuşmacı bölümü ve aşağıda dinleyenler, el kaldırma kısmı birebir aynı zaten. Tabii geliştirmeler yapıldıkça değişiklik olacaktır ama insanların kısa sürede alıştığı deneyimi Linkedin’in de devam ettirdiğini görüyoruz.

Linkedin ağımız ile Clubhouse’da buluştuğumuzu düşünürsek bu özelliği Linkedin içerisinde kullanmak keyifli olacak gibi görünüyor.

İçeriği Linkedin’de okumak ve bağlantılarınız ile paylaşmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli :)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store