Sadece 2 Dakika’da Instagram&InstaChamp

“Konuşmamız gereken şeyler var; Sadece 2 Dakika’nız var mı?” bu sorumu hatırladınız mı? Bu soruyu ve son aylarda özellikle Instagram üzerine paylaştığımız, 2 dakikada konuyu özetleyen videolarımı sizler için bir araya topladım :)

Bu videolarda 2'şer dakikada Instagram için en can alıcı noktalara değindik ve bir Instagram işletme sayfasının olmazsa olmazı chatbot kullanımı için öne çıkan uygulamamız InstaChamp’e yer verdik.

Haydi gelin Instagram ile ilgili en hassas noktaları hep birlikte yeniden hatırlayalım :)

Instagram’da Etkileşimi Organik Olarak Arttırmanın Yolları:

Instagram Hesaplarında Yapılan Hatalar:

2022'nin Yükselen Trendi Chatbot Kullanımı:

Instagram’ın Resmi Olarak Onayladığı İlk Mesajlaşma Otomasyon Aracı InstaChamp’in Instagram İçin Önemi:

BONUS:

InstaChamp’in tüm özelliklerini denemeniz için platin pakete özel bir hediye kodu tanımladık. Kod ve detaylar şöyleydi:

--

--

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gamze Nurluoğlu

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu